stafettläkare-bemanning-läkare

Hyra läkare

Idag ser vi en ökad efterfrågan av läkare och övrig sjukvårdspersonal i samhället. Det kanske är så att det råder personalbrist på grund av sjukdom, eller så finns ett ökat behov av läkare under en specifik tidsperiod. Du som personalansvarig på mottagningen kanske behöver täcka upp för en person som kommer att vara borta en längre tid. I dessa situationer finns vi på LäkarLeasing för att stärka upp med kompetenta stafettläkare och sjukvårdspersonal. Vi matchar kriterier med våra tillgängliga hyrläkare och presenterar lämpliga kandidater för dig.

Anlita vårt bemanningsföretag – så går det till steg för steg

Vår målsättning som ledande bemanningsföretag inom vården är att bemanna Sveriges sjukvård med rätt kompetens på rätt plats. Vi har inte råd att gå miste om den kompetens som Sveriges läkare bestitter, vilken är anledningen till att vi hyr ut stafettläkare på konsultuppdrag.

När du som vårdgivare hör av dig till oss för att hyra läkare med rätt kompetens inom ett specifikt område följer vi en rekryteringsprocess steg för steg, så att du så småningom hittar rätt person till rätt uppdrag.

1. Du börjar med att skicka in en förfrågan

Det första steget i processen handlar om att skriva ner en tydlig och beskrivande lista över den kompetens du söker. Ju mer specifik du är i detta steg desto smidigare kommer resten av rekryteringsprocessen se ut. Du får här ange vilken erfarenhet du söker, hur länge uppdraget förväntas pågå, vilka arbetstider läkaren ska arbeta samt övrig information som kan vara relevant.

2. Vi söker efter en lämplig kandidat i vår konsultbas

Vår konsultbas är stor och består av fler än 39 000 registrerade läkare runtom i Sverige. Detta innebär att ju tydligare din kravspecifikation är desto lättare blir det för oss att hitta en stafettläkare som passar in på dina kriterier. Vi undersöker sedan närmare på vilka krav som gäller kring kompetens och erfarenhet, samt vilka konsulter som är tillgängliga under önskad period.

3. Vi presenterar en lämplig kandidat

När vi hittat en lämplig stafettläkare som genomgått vår rutinkontroll hos Socialstyrelsen samt IVO (Inspekion för Vård och Omsorg) skickar vi en presentation till dig. I denna fullständiga presentation skickar vi med läkarens CV, referensutlåtanden, legitimationsbevis, examensbevis och andra relevanta handlingar.

4. Är parterna nöjda bokar vi in konsultuppdraget

Om både du som vårdgivare och vår stafettläkare är nöjd med uppdraget bokar vi in konsulten på uppdrag hos er. Vår stafettläkare får då en bokningsbekräftelse medan du som vårdgivare får en bemanningsplan där detaljer och överenskomna villkor framgår tydligt.

5. Kontinuerlig uppföljning under konsultuppdraget

Som bemanningsföretag är finns vi alltid tillgängliga under hela konsultuppdraget. För att säkerställa att du är helt nöjd med att hyra stafettläkare via oss, samt att vår konsult är nöjd med uppdraget, genomför vi kontinuerliga uppföljningar under tidens gång.

Vi bemannar Sveriges sjukvård inom offentlig och privat sektor

Vårt mål på LäkarLeasing är att förse dig som vårdgivare med rätt kompetens på rätt plats vid rätt tillfälle. Vi arbetar hårt för att Sverige fortsatt ska hålla en hög standard inom sjukvården.

Vår vision är att tillhandahålla den mest kvalitativa bemanningslösningen på marknaden idag. För att möta det ständigt växande behovet av läkare är vi stolta över att du kan hyra specialistläkare med olika kompetenser inom sitt respektive område.

Genom att hyra läkare från vår vårdbemanning får du:

  • Personal som kan avsätta längre tid med varje enskild patient
  • En kvalitativ och flexibel bemanningslösning
  • En lämplig konsultläkare så att du snabbt och effektivt får rätt kompetens på rätt plats

Över 39 000 registrerade stafettläkare runtom i Sverige

Sedan vi startade LäkarLeasing 2005 har vi idag över 39 000 registrerade läkare i vår konsultbas. Många av våra läkare har specialistkompetens inom ett flertal områden, med olika mycket erfarenhet och kompetens som behövs för olika uppdrag.

Detta innebär att du som vårdgivare kan känna dig säker på att du kommer få den kompetens du söker när du anlitar oss. Vi har Sveriges största konsultbas av vårdpersonal, vilket garanterar att vi kommer hitta ett flertal lämpliga kandidater för dig oavsett hur lång tidsperioden är. Våra handläggare arbetar effektivt för att kunna hantera din förfrågan om att hyra läkare så snabbt som möjligt.

Är du i behov av fler läkare på din mottagning? Skicka förfrågan!

Är du personalansvarig på ett sjukhus eller vårdmottagning och upptäcker att du är i behov av fler läkare är du välkommen att skicka oss en förfrågan. Var så specifik som möjligt när du hör av dig och nämn gärna vilka kompetenser du önskar, eventuella specifika erfarenheter, konsultuppdragets längd samt arbetstider. Ju mer information vi får från start desto lättare och smidigare går processen att hitta rätt läkare för dig.

Stärk upp din avdelning eller vårdmottagning med fler kompetenta läkare. Vi matchar dina önskemål med rätt kompetenser.